01.10.2015.

1. oktobar – dan za velike promene u radu banaka

Nova pravila u pružanju platnih usluga u četvrtak stupaju na snagu i donose obavezu bankama da klijente obaveštavaju o promenama na njihovom računu.1. oktobar – dan za velike promene u radu banaka
Uz to, od četvrtka će, osim banaka i Pošte, platni promet moći da obavljaju i sva zainteresovana privredna društva kojima finansijske usluge nisu osnovna delatnost.
“Sve naknade koje banka naplaćuje klijentima će sada biti naplaćivane, prikazivane posebno tako da će klijent uvek moći da zna šta i koliko plaća banci. Dalje, banka će na mesečnom nivou slati izvode o izvršenim transakcijama gde će na jednom mestu klijenti imati uvid šta je, kada, kome koliko platio kao i podaci o prilivima na račun”, kaže Zoran Ristić iz Unikredit banke.
Građanima se od danas otvaraju i nove mogućnosti ukoliko bude zainteresovanih za pružanje tih usluga. Jedna od njih je korišćenje tzv. elektronskog novca. Elektronski novac čuvaće se na nepersonalizovanoj kartici ili mobilnom telefonu.
“I onda će praktično korišćenjem tog medijuma moći da vrši plaćanja ili kešom ili putem platne kartice. Recimo vi odlučite da kupite 20.000 dinara elektronskog novca, koji imate kod sebe i onda je koristite na mestima koja primaju tu vrstu platnog instrumenta”, objašnjava Miroslav Rebić iz Sosijete ženeral banke.
Međutim, od 1. oktobra će platni promet moći da se obavlja i preko firmi kojima to nije jedina delatnost. Veruje se da će za ovu mogućnost biti najzainteresovaniji veliki trgovinski lanci koji bi tako direktno kreditirali klijente i izdavali im svoje kartice.
“Ideja je, čini se, da se promoviše dalja prodaja. Od strane svih aktera u veleprodaji i maloprodaji, putem kreditiranja kupaca, ali u ograničenom periodu, znači na do 12 meseci, sa nekim karticama i bez one tradicionalne bankarske procedure”, ističe Zoran Grubišić iz Beogradske bankarske akademije.
Od danas bi trebalo da bude olakšano i primanje novca iz inostranstva, pošto će građani devizne transakcije moći da obavljaju i van banaka kod kojih imaju otvoren devizni račun.
izvor: B92