04.12.2013.

Krivične prijave protiv svih direktora obrazovno-vaspitnih ustanova u Prijepolju

Pravna služba Bošnjačkog nacionalnog vijeća podnijela je, danas, krivične prijave Osnovnom javnom tužilaštvu u Prijepolju protiv svih direktora obrazovno-vaspitnih ustanova u toj opštini.
Krivične prijave su podnijete protiv Šefketa Šehovića, direktora OŠ “Svetozar Marković” iz Brodareva, Veljka Dumića, direktora OŠ “Boško Buha” iz Ivanja, i Belkise Beganović, direktora OŠ “Dušan Tomašević – Ćirko”, iz Velike Župe, jer nisu u skladu sa zakonom organizovli nastavu na bosanskom jeziku i pored toga što su se roditelji učenika u anketi sprovedenoj u periodu od 1. aprila do 1. septembra kao pripadnici bošnjačke nacionalne zajednice izjasnjili da žele da njihova djeca pohađaju nastavu na bosanskom jeziku.
Također, pored pomenutih direktora, Pravna služba Vijeća je podnijela krivične prijave protiv Slavenka Grbovića, v.d. direktora OŠ “Sveti Sava” iz Bostani, Nebojše Trnčića, direktor OŠ “10. Oktobar” iz Donjih Babina, Dragane Karakanović, direktorke OŠ “Mihailo Baković” iz Seljašnice, Milinka Mićovića, direktora OŠ “Vladimir Perić Valter”, Stane Marković, direktorke OŠ “Milosav Štiković” iz Kolovrata, Ljubomira Šuljagića, direktora Prijepoljske gimnazije, Ermedina Durana, direktora Ekonomske škole, Nebojše Jevtovića, direktora Tehničke škole u Prijepolju, Huleta Kajevića, direktora Predškolske ustanove “Miša Civović”, jer nisu u skladu sa zakonom organizovali nastavu na bosanskom jeziku niti omogućili roditeljima učenika bošnjačke nacionalnosti da se izjasne o tome da li žele da njihova djeca pogađaju nastavu na bosanskom jeziku.