Kod većine učesnika u diskusiji o osnivanju Doma zdravlja nije bilo dileme, svi su kazali da je ovo dobro rešenje koje će građanima Prijepolja omogućiti kvalitetnije zdravstvene usluge.
Šef odborničke grupe DPS Zulkefil Sadović upitao je predlagače ovog akta „Hoće li moći naš budžet to da pokriva?“.
Hanka Hajdarević načelnica opštinske uprave kaže da će se i Dom zdravlja u prijepolju finansirati kao i ostali indirektni budžetski korisnici u Prijepolju.
„Dom zdravlja će popisati sve ono što im je potrebno i to će biti u odluci o budžetu“ kazala je Hajdarevićeva.
Što se tiče opreme u Domu zdravlja hoću da istaknem i da se zahvalim lokalnoj samoupravi koja je imala zaista osećaja jer smo od lokalne samoupra-e dobili ultrazvučni aparat za pregled kukova kod male dece dobili smo od njih, ekg aparate, vozila takođe od lokalne samouprave. Jedino šta smo dobili od ministrastva to je vozilo za kućnu negu zaključila je Zorica Grbović iz prijepoljskog DS-a
Pitanje Doma zdravlja ponovo će biti pred odbornicima kada bude urađen statut Doma zdravlja i prilikom donošenja opštinskog budžeta za narednu godinu.