28.11.2013.

Usvojene odluke o porezima na imovinu

Odbornici lokalnog parlamenta, na sjednici Skupštine opštine Prijepolje, zakazanoj po hitnom postupku, usvojili su set odluka u vezi sa lokalnim porezima.
Sjednica je zakazana po hitnom postupku zbog obaveze lokalne samuprave da odluke u vezi lokalnih poreza usvoji i objavi do 30. novembra ove godine. Odbornici su usvojili, razmatrane u paketu odluke od utvrđivanja koeficijenta za utvrđivanje poreza na imovinu, preko visine stope amortizacije, za koje su umanjene vrednosti nepokretnosti, utvrđivanja prosečnih cena kvadratnog metra za utvrđivanje poreza na imovinu, u ovoj i u narednoj godini, pa do odluke o određivanju zona na teritoriji opštine.
„Odluke su rađene u skladu sa zakonoskim rešenjima, a stope amortizacije i porezi na imovinu, ostali su na nivou prošlogodišnjih“-istakao je u svom izlaganju rukovodilac odeljenja lokalne poreske administracije Dalmir Kozica.
Odbornici su jednoglasno usvojili i odluku o osnivanju Doma zdravlja u Prijepolju, kojom se izdvajaju organizacione jedinice ove ustanove iz Zdravstvenog centra Užice.
Preuzimajući osnivačka prava i obaveze od Republike Srbije, osniva se zdravstvena ustanova za pružanje primarne zdravstvene zaštite.