18.12.2012.

Opština Prijepolje ima 37.059 stanovnika, Srba 19.496 i Bošnjaka 12.792


Opština Prijepolje ima 37059 stanovnika, od tog braja u gradu živi 13330 osoba dok je na seoskom područiju 23729 osoba. Opština Prijepolje ima skoro izjednačen broj muškaraca i žena. Muškog pola je 18551, dok je Ženskog 18508.
U Opštini Prijepolje je 19496 Srba, 12792 Bošnjaka i 3543 Muslimana.

Dio bošnjaka je bojkotovao popis stanovništva, tako da se ova brojka ne može uzeti kao prava slika boroja Bošnjaka u ovoj opštini.

U ovoj opštini žive još i Bugari, Albanci, Goranci, Yugosloveni, Mađari i Makedonci.
Izvor : sandzaklive.rs