15.01.2016.

ES AGRAR: Saveti malinarima, kada vršiti đubrenje useva maline

Dugo je preporučivano, pa i sada se to nekada čini, da se osnovno đubrenje u za­sadima maline izvodi u toku jeseni. Novija iskustva, koja su stečena pri intenzivnijem gajenju maline, pokazuju da je iz više razloga praktičnije i bolje kada se osnovno đu­brenje obavlja rano u proleće, odmah posle izbora i vezivanja izdanaka za rod.
Ilustracija

Za osnovno đubrenje koriste se organska i kompleksna mineralna đubriva (NPK), koja sadrže najviše kalijuma, manje fosfora, a još manje azota. 

Stručni tim apteke ES AGRAR savetuje proizvođačima maline da ne žure sa primenom mineralnih djubriva u malinjaku, dok se vreme ne stabilizuje i ne izađemo iz zime.