03.03.2015.

Ne idu u školu jer nemaju prevoz

Osnovci iz škole "Mihailo Baković" iz Seljašnice kod Prijepolja, 53 deteta, već treći dan ne pohađaju nastavu jer privatni prevoznik odbija da ih vozi.
 
(sxc.hu)
(sxc.hu)
Prevoznika "Auto-prevoz Janjušević" angažovala je opština za prevoz dece.
Problem je nastao zbog toga što je on počeo da šalje školi uvećane fakture, mimo ugovorenih cena.
"Te račune sam morala da vratim, jer nisu u skladu sa finansijskim planom škole i ne poklapaju se sa ugovorenim iznosima“, rekla je direktorka škole Jelena Dragutinovićona Tanjugu i dodala da opština redovno plaća školi obaveze za prevoz dece. 

Bogoljub Popadić, otac šestaka, kaže da se zajedno sa drugim roditeljima obratio firmi "Auto-prevoz Janjušević", kako bi saznali razloge zašto autobus ne saobraća. 

"Janjušević nas je saslušao i rekao da autobus ne ide zbog toga što opštinske vlasti nisu izmirile svoje obaveze prema njima“, navodi on i dodaje da su se potom zaputili u opštinsku upravu. 

Član opštinskog veća Dragan Čičić tvrdi da je opština Prijepolje izmirila sve finansijske obaveze prema Janjuševiću, ali da je ovaj prevoznik prekršio ugovorom predviđene obaveze šaljući uvećan iznos mesečnih faktura za prevoz dece. 

"Prevoznik je počeo samoinicijativno da uvećava iznose na računima i mi nemamo zakonsko pravo da to plaćamo“, naveo je on u izjavi za Tanjug. 

Čičić kaže da je za sutra zakazan sastanak sa predstavnicima ove prevozničke kuće i u koliko ne bude postignut dogovor, opština će biti primorana da raskine ugovor sa njom i raspiše novi javni poziv. 

"U međuvremenu, ukoliko ne budemo postigli nikakav dogovor, i ukoliko prevoznik ne bude hteo da vozi po dogovorenim iznosima, mi ćemo se snaći kako deca ne bi više izostajala sa nastave“, rekao je on. 

Čičić je rekao da su predstavnici lokalne samouprave već danas imali sastanak sa vlasnicima autobusa iz Prijepolja koji će decu voziti u školu, sve dok se ne izabere novi prevoznik ili postigne dogovor sa Janjuševićem. 

Inače u preduzeću "Janjušević" niko nije bio raspoložen da daje izjave.